+ 421 903 200 555

Prípadová štúdia: Svetlovody Solatube v showroome MOTOR CAR Košice

Solatube | 09. May 2017

 

 

Zadanie:

 - odstrániť zatekanie existujúceho svetlíku, prípadne jeho kondenzáciu
 

 - odstrániť nadmerné preslnenie v letnom období
 

 - odstrániť únik tepla a zlepšiť tepelno-izolačné vlastnost cez strešný systém


 - zabezpečiť rovnomerné rozptýlenie denného svetla v požadovanej intenzite

 

 

Návrh riešenia: 

 - svetlotechnický návrh pre zabezpečenie denného osvetlenia  priestoru  
 
 - odstránenie existujúceho svetlíka s rozmermi 75x6 m= 450 m2
 
 - izolácia priestoru tepelnou izoláciou
 
 - hydroizolácia strešného systému PVC fóliou
 
 - inštalácia 27 ks svetlovodov SOLATUBE M74 DS ( plocha 0,43 m2 x 27ks= 11,6 m2)

 

 

Prínosy riešenia:

- otvorenie strechy len 2,5% v porovnaní so svetlíkom
(svetlík 450 m2 - svetlovody 11.6 m2)


- odstránenie zatekania (hydroizolácia, kondenzácia)
 

- výrazné zlepšenie tepelnoizolačných parametrov daného priestoru
 

- uspora v oblasti energetických nákladov na vykurovanie a chladenie priestoru
 

- výrazne lepšie rozloženie denného svetla bez nepriaznivého
oslnenia

 

 

Záver:

Po odstránení svetlíku  a následným nainštalovaním svetlovodov Solatube M74 sa podarilo znížiť veľkosť otvoru v strešnej konštrukcii na 2,5% (11.6 m2) z pôvodného otvoru pre svetlík 450 m2. Vďaka výborným tepelno-izolačným vlastnostiam svetlovodu a výrazne nižšej otvorenej ploche v strešnom plášti sa podarilo znížiť náklady na vykurovanie a chladenie. Svetlovody boli navrhnuté tak, aby svetlo bolo distribuované rovnomerne a na miesta, kde je potrebné. Takto navrhnuté rozmiestnenie svetlovodov zabezpečuje, že svetlo zo svetlovodu neoslňuje pracovníkov alebo zákazníkov a poskytuje dostatočnú intenzitu a príjemné prostredie s plnohodnotným denným svetlom.

 

 

 

 

Späť ‹‹